VENUSA

The Vietnamese Entrepreneurs Network in the United States of America

Các Hoạt Động Của VENUSA

Kết nối các doanh nhân, doanh nghiệp tại Mỹ, Việt Nam và trên toàn thế giới

Tổ chức các hội thảo, hội chợ, diễn đàn, v.v. về các chủ đề liên quan

Cập nhật các tin tức về kinh tế - tài chính

Testimonials

"Hội hướng đến kết nối nguồn lực từ các doanh nhân, doanh nghiệp người Việt tại Mỹ nhằm tăng cường hợp tác, trao đổi thông tin và cơ hội kinh doanh, đầu tư tại Mỹ, Việt Nam và các nước trên thế giới."
Nguyễn Đình Phú
Chủ Tịch Hội

Đối Tác Của Chúng Tôi

Tin Tức

Scroll to Top
Share via
Copy link
Powered by Social Snap