Mục tiêu của dự án

Mỗi năm, VENUSA sử dụng một phần số tiền nhận được từ các đối tác và các mạnh thường quân để hỗ trợ cho những dự án cộng đồng cùng chung mục đích đem lại những ảnh hưởng và giá trị tích cực đến với cộng đồng người Việt trong và ngoài nước. Những dự án được chọn sẽ được hỗ trợ về mặt tài chính (từ $100 đến $2,000) cũng như tư vấn chiến lược từ những chuyên gia trong mạng lưới của VENUSA.

Dự án được hỗ trợ