Hội nghị trực tuyến kết nối doanh nghiệp đồng bằng sông Cửu Long với các doanh nghiệp kiều bào tiềm năng tại Hoa Kỳ

Hội nghị trực tuyến kết nối doanh nghiệp đồng bằng sông Cửu Long với các doanh nghiệp kiều bào tiềm năng tại Hoa Kỳ

Ngày 12 tháng 11 năm 2020, Trung tâm Dịch vụ Đối ngoại và Hội nghị Quốc tế (FSC), Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài (BAOOV) và Hội Doanh nhân người Việt tại Mỹ (VENUSA) sẽ phối hợp tổ chức chương trình kết nối doanh nghiệp thông qua hình thức hội nghị trực tuyến với chủ đề “Kết nối doanh nghiệp đồng bằng sông Cửu Long với các doanh nghiệp kiều bào tiềm năng tại Hoa Kỳ”. Hội nghị nhằm thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp kiều bào, đẩy mạnh công tác thông tin về hàng hóa, sản phẩm của các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long nhằm tăng kim ngạch xuất khẩu hàng Việt Nam thông qua hệ thống phân phối của kiều bào và tỷ lệ hàng Việt trong tiêu dùng của cộng đồng kiều bào. Hội nghị giúp thông tin thêm cho doanh nghiệp kiều bào về chính sách xuất nhập khẩu và đầu tư, cũng như nhu cầu hợp tác của các doanh nghiệp trong nước, đồng thời mở ra cơ hội để doanh nghiệp kiều bào phát huy tiềm năng phát triển kinh doanh và đóng góp nhiều hơn cho quê hương.  

Hội nghị trực tuyến có sự tham dự của gần 200 đại biểu. Tại đầu cầu Hà Nội dự kiến sẽ có sự tham dự của đại diện lãnh đạo Bộ Ngoại giao, Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Đầu cầu tại thành phố Hồ Chí Minh được chủ trì bởi Lãnh đạo Sở Ngoại vụ thành phố Hồ Chí Minh, FSC, BAOOV và đại diện lãnh đạo một số sở ngành Thành phố. Ở đồng bằng sông Cửu Long có 4 điểm cầu chính tại Trà Vinh, Cần Thơ, Tiền Giang và Kiên Giang. Phía Hoa Kỳ có sự tham dự của doanh nghiệp kiều bào phân bổ tại 5-7 điểm cầu chính ở Washington D.C., San Francisco và Houston – Texas. Chương trình sẽ gồm 2 phần chính là hội nghị và kết nối doanh nghiệp trong một số lĩnh vực tiềm năng như chế biến nông thủy hải sản ứng dụng công nghệ cao, hàng tiêu dùng, khoa học – công nghệ… Đặc biệt, hội nghị sẽ công bố hợp tác xuất nhập khẩu của doanh nghiệp trong nước và Hoa Kỳ; đồng thời công bố việc thành lập điểm tiếp nhận thông tin và kết nối doanh nghiệp trong nước với doanh nghiệp Hoa Kỳ.