Nguyễn Đình Phú

Chủ tịch

Nguyễn Phước Phương Dung

Phó Chủ tịch thường trực

Nguyễn Hoàng Phương

Phó Chủ tịch, CFO

Phạm Cảnh Toàn

Trưởng đại diện VENUSA tại 

Việt Nam,

Trưởng Ban biên tập

Trần Quốc Nhật Minh

Trưởng Ban công nghệ

Phạm Nguyễn Đăng Trình

Trưởng Ban thiện nguyện

Trần Tố Uyên

Trưởng Ban truyền thông, Thư ký Hội

Uông Đình Minh

Trưởng Ban đối nội

Võ Thị Thanh Loan

Chuyên viên Truyền thông/Marketing

Nguyễn Trung Kiên

Trợ lý Ban truyền thông

Huỳnh Ngọc Thanh Mai

Chuyên viên Truyền thông/Marketing

Lê Hải Vân

Trợ lý Tổng biên tập

Trịnh Thị Tuyết

Điều phối viên Ban sự kiện

Phạm Phương Uyên

Trợ lý Phát triển Kinh doanh

Lê Nguyên Phương

Biên tập viên

Vũ Anh Tú

Trợ lý Tổng biên tập

Trần Quyết Thắng

Trợ lý Phát triển Kinh doanh

Hồ Vũ Thanh Nhi

Trợ lý Phát triển Kinh doanh

Lê Đại Thành

Điều phối viên Ban sự kiện

Nguyễn Võ Thu Uyên

Chuyên viên Truyền thông/Marketing

Lê Trần Hiếu

Kỹ sư Khoa học Dữ liệu

Anh Phan

Điều phối viên Ban sự kiện/Truyền thông

Tô Ngọc Hồng

Chuyên viên Truyền thông/Marketing

Trần Hồng Phú

Chuyên viên Truyền thông/Marketing

Trương T. Xương

Kỹ sư phát triển Website

Bùi Đức Thái

Kỹ sư phát triển Website