Nguyễn Đình Phú

Chủ tịch / Trưởng Ban Thiện nguyện

Uông Đình Minh

Phó Chủ tịch thường trực / Trưởng Ban XTTM-ĐT

Nguyễn Hoàng Phương

Phó Chủ tịch, CFO / Trưởng Ban Sự kiện

Phạm Cảnh Toàn

Trưởng đại diện VENUSA tại Việt Nam / Tổng Biên tập

Trần Quốc Nhật Minh

Trưởng Ban Công nghệ

Trần Hồng Phú

Trưởng Ban Truyền thông-Marketing