Kỷ niệm ngày doanh nhân Việt Nam 13/10

Kỷ niệm ngày doanh nhân Việt Nam 13/10

Nhân kỷ niệm 16 năm ngày Doanh nhân Việt Nam, hãy cùng VENUSA nhìn lại vai trò và sự phát triển của doanh nghiệp Việt Nam. 

Nguồn gốc ngày doanh nhân Việt Nam 13/10

Để phát huy vai trò, truyền thống của đội ngũ doanh nhân Việt Nam, động viên các tầng lớp xã hội trong việc góp phần xây dựng và phát triển doanh nghiệp, đội ngũ doanh nhân ngày càng lớn mạnh, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, theo đề nghị của Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và Hiệp hội doanh nghiệp, ngày 20/9/2004 Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Phan Văn Khải đã ký Quyết định số 990/QĐ-TTg về Ngày Doanh nhân Việt Nam, hằng năm lấy ngày 13 tháng 10 là “Ngày doanh nhân Việt Nam”. 

Vai trò của doanh nhân Việt Nam

Bộ Chính trị khẳng định đội ngũ doanh nhân là lực lượng có vai trò quan trọng trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Xây dựng đội ngũ doanh nhân lớn mạnh, có năng lực, trình độ và phẩm chất, uy tín cao, sẽ góp phần tích cực nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh, phát triển nhanh, bền vững và bảo đảm độc lập, tự chủ của nền kinh tế; Xây dựng đội ngũ doanh nhân lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng, nâng cao trình độ, kiến thức toàn diện của doanh nhân, chú trọng nâng cao phẩm chất đạo đức, ý thức công dân, trách nhiệm xã hội và tinh thần dân tộc của đội ngũ doanh nhân, góp phần đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Sự phát triển của doanh nghiệp Việt Nam tại Mỹ

Năm 2006, số doanh nhân gốc Việt vươn lên đứng thứ tư trong cộng đồng doanh nghiệp châu Á tại Mỹ với 147.081 doanh nghiệp. Trong vòng gần 15 năm qua, con số này đã tăng lên đáng kể với sự xuất hiện của nhiều tổ chức, hiệp hội với vai trò là cầu nối giữa các doanh nghiệp Việt Nam tại Mỹ như Hiệp hội Doanh nhân người Việt tại Mỹ (VENUSA). Hội Doanh nhân người Việt tại Mỹ đăng ký hoạt động trên toàn nước Mỹ và mở rộng hợp tác với Việt Nam và các nước. VENUSA ủng hộ và hỗ trợ các hoạt động hợp tác đầu tư, kinh doanh, sản xuất, thương mại, trao đổi văn hoá, nghệ thuật, v.v. của doanh nhân người Việt trong các lĩnh vực được pháp luật cho phép.

Ngày 12/11/2020, VENUSA cùng Trung tâm Dịch vụ Đối ngoại và Hội nghị Quốc tế (FSC), Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài (BAOOV) sẽ phối hợp tổ chức chương trình kết nối doanh nghiệp thông qua hình thức hội nghị trực tuyến với chủ đề “Kết nối doanh nghiệp đồng bằng sông Cửu Long với các doanh nghiệp kiều bào tiềm năng tại Hoa Kỳ” nhằm thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp kiều bào và đẩy mạnh công tác thông tin về hàng hóa, sản phẩm của các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long.