Kim ngạch thương mại Việt Nam-Hoa Kỳ đạt US$ 38.09 tỷ trong 1H2020

Kim ngạch thương mại Việt Nam-Hoa Kỳ đạt US$ 38.09 tỷ trong 1H2020

Theo dữ liệu từ US Census Bureau, kim ngạch thương mại Việt Nam-Hoa Kỳ đạt US$ 38.1 tỷ trong 6 tháng đầu năm 2020, tăng 7,2% yoy. Cụ thể, xuất khẩu từ Việt Nam sang Hoa Kỳ đạt US$ 33 tỷ, tăng 8,5% yoy trong khi giá trị nhập khẩu giảm 0,7% yoy xuống US$5.1 tỷ. Thặng dư thương mại Việt Nam với Hoa Kỳ đạt US$ 28 tỷ trong 1H2020.

Trong 1H2020, hàng hoá giao thương Việt Nam-Hoa Kỳ được lưu chuyển chính thông qua 5 sân bay, cảng biển và cửa khẩu, lần lượt gồm Cảng Los Angeles, Cảng Long Beach, Cảng hàng không quốc tế Dallas-Fort Worth, Texas, Cảng Newark và Cảng hàng không quốc tế Chicago O’Hare. Giá trị hàng hoá lưu thông qua Top 5 kể trên chiếm hơn 55% tổng giá trị thương mại Việt Nam-Hoa Kỳ. Đáng chú ý, giá trị hàng hoá lưu thông qua Cảng biển Long Beach tăng mạnh, 38,1% yoy, và đạt US$ 3.9 tỷ trong khi Cảng Newark cũng ghi nhận mức tăng 12,1% yoy lên US$ 2.6 tỷ. Kim ngạch hàng hoá lưu thông qua Cảng Los Angeles giảm gần 7% yoy. Trong khi đó, giá trị hàng hoá lưu thông qua 2 Cảng hàng không chính, Dallas-Fort Worth, Texas, và Chicago O’Hare đều giảm.

Hiện tại, Việt Nam xếp thứ 10 trong danh sách các nước có kim ngạch thương mại lớn nhất của Hoa Kỳ, tăng 3 bậc so với cùng kỳ năm trước. Thương mại Việt Nam-Hoa Kỳ tiếp tục tăng trưởng trong 1H2020 là trường hợp hiếm hoi trong bối cảnh tổng kim ngạch xuất-nhập khẩu hàng hoá của Hoa Kỳ với thế giới giảm 57,4% yoy trong 1H2020.

Về nhóm ngành hàng, Top 5 mặt hàng xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam sang Hoa Kỳ lần lượt theo thứ tự gồm: Điện thoại và linh kiện, Đồ nội thất, Giày thể thao, Ghế ngồi, và Chip máy tính. Trong đó, giá trị xuất khẩu Chip máy tính tăng mạnh nhất, 73,1% yoy, lên US$ 1,2 tỷ, theo sau là Ghế ngồi (+30,4% yoy, US$ 1,2 tỷ), Đồ nội thât (+18,1% yoy, US$ 2,4 tỷ). Sản phẩm có giá trị xuất khẩu lớn nhất, Điện thoại và linh kiện, ghi nhận mức giảm 25% yoy xuống US$ 5,2 tỷ.

Ở chiều ngược lại, Top 5 mặt hàng nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam từ Hoa Kỳ lần lượt gồm: Cotton, Chip máy tính, Dầu thô, Linh kiện máy bay dân dụng, và Điện thoại và linh kiện. Giá trị nhập khẩu mặt hàng Cotton, và Điện thoại và linh kiện lần lượt giảm 17% yoy và 7% yoy trong khi 3 nhóm ngành còn lại tăng trưởng rất ấn tượng.

Trong năm 2019, thương mại Việt Nam-Hoa Kỳ đạt US$ 77.6 tỷ, trong đó xuất khẩu Việt Nam sang Hoa Kỳ đạt US$ 66,7 tỷ và nhập khẩu đạt US$ 10,9 tỷ. Thặng dư thương mại Việt Nam với Hoa Kỳ đạt US$ 55.8 tỷ.

Theo USTradeNumbers